Artykuły

Sortuj według

Wirtualna harfa Bacha. Baroque.me Alexandra Chena między net artem a mitem wielkiego kompozytora

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 129-148
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.006.8417

Virtual Harp of Bach. Baroque.me by Alexander Chen between Net Art and Myth of the Great Composer

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 36 (1/2018), s. 135-153
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.019.9022