Artykuły

Sortuj według

Literacki kontekst dzieła muzycznego. Chopinowska ballada versus Skriabinowski poemat

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 28 (1/2016), s. 68-79
Data publikacji online: 17 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.004.8043