Artykuły

Sortuj według

The Reception of Józef Wieniawski’s Works in the Light of Nineteenth-Century Writings – A Survey of Sources

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 47 (4/2020), s. 103–137
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.044.13917

Recepcja twórczości Józefa Wieniawskiego w świetle XIX-wiecznego piśmiennictwa – przegląd źródeł

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 105–139
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.019.13205

Kilka uwag o Mszy F-dur Józefa Poniatowskiego

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 28 (1/2016), s. 52-67
Data publikacji online: 17 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.003.8042