Artykuły

Sortuj według

Muzyka polska w repertuarze Leopolda Stokowskiego

Numer 28 (1/2016), s. 32-51
Data publikacji online: 17 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.002.8041

Realizacje fonograficzne Symfonii gotyckiej Havergala Briana

Numer 37 (2/2018), s. 159–174
Data publikacji online: 3 sierpnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.012.8846

Język muzyczny Eugeniusza Morawskiego na przykładzie baletów Miłość i Świtezianka

Numer 40 (1/2019), s. 27-73
Data publikacji online: 24 maja 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.002.10437

Phonographic Realisations of the Gothic Symphony by Havergal Brian

Issue 37 (2/2018), s. 161-176
Data publikacji online: 29 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.025.9169