Artykuły

Sortuj według

Mechanizmy oddziaływania muzyki na procesy fizjologiczne i emocjonalne słuchacza

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 29 (2/2016), s. 139-155
Data publikacji online: 17 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.011.8050