Artykuły

Sortuj według

Awangardowe techniki kompozytorskie w Trzech diagramach na flet solo Henryka Mikołaja Góreckiego

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 31 (4/2016), s. 78-99
Data publikacji online: 25 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.022.8061