Artykuły

Sortuj według

Awangardowe techniki kompozytorskie w Trzech diagramach na flet solo Henryka Mikołaja Góreckiego

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 31 (4/2016), s. 78-99
Data publikacji online: 25 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.022.8061

Dzieła kameralne Henryka Mikołaja Góreckiego w kontekście przemian stylu kompozytora. Wybrane przykłady

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020), s. 91–113
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.014.12856