Informacje o autorze:

p.o. kierownik Katedry Kulturoznawstwa Międzynarodowego w Instytucie Studiów Międzykulturowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Adres: ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków

Polskie koncepcje pedagogiczne

Sortuj według

Przemiany kultury narodowej w świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Numer 4, s. 191–208
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.010.8649