CV:

Dr hab. Stanisław Chrobak prof. UKSW – Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Adres do korespondencji: ul. Woycickiego1/3, 01-938 Warszawa; e-mail: chrobak@uksw.edu.pl.

STUDIA I ROZPRAWY. „NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ TO POLSKA” – W ROKU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Sortuj według

Troska o człowieka i ojczyznę – drogowskazy Kardynała Augusta Hlonda z lat 1945–1948

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 79-94
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.004.13934

STUDIA I ROZPRAWY „NOWOCZESNA EDUKACJA W DUCHU KONSERWATYWNYM”

Problem teocentrycznej antropologii w filozoficznej myśli Andrzeja Maryniarczyka SDB  jako przyczynek do identyfikacji współczesnego nurtu konserwatyzmu w polskiej pedagogice

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 103–127
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.006.16059

Polskie koncepcje pedagogiczne

Pedagogika zaangażowania. Teoria i praktyka wychowania w ujęciu Janusza Tarnowskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 223–237
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.012.8651