CV:

Prof. PhDr. Mária Potočárová, Ph.D. – je profesorkou pedagogiky na Katedre pedagogiky Filozofickej fakulty, Univerzity Komenského, Gondova 2, 814 99 Bratislava, Slovenská republika; e-mail: maria. potocarova@uniba.sk.

Artykuły

Sortuj według

Conservative ideas in pedagogical thinking of phenomenologist Ján Patočka and personalist Ladislav Hanus

Polska Myśl Pedagogiczna, Ahead of print, Numer 9 (1),
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/24504564PMP.23.003.18232

WOKÓŁ SPOŁECZNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

School and Educational Objectives of the Interwar Period in the 1st Czechoslovak Republic

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 349-364
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.019.13949

Polskie koncepcje pedagogiczne

Fenomenologicko- personalistická filozofia výchovy Edity Steinovej a jej úvahy o výchove ženy

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 255–273
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.014.8653