Informacje o autorze:

Adiunkt w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Adres: Instytut Pedagogiki UG, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

POLSKIE KONCEPCJE PEDAGOGICZNE. ZAŁOŻENIA – KONTEKSTY – REINTERPRETACJE – HISTORIA

Sortuj według

Wychowanie moralne w świetle „rozpraw obyczajowych” publikowanych na łamach „Katolika Dyecezyi Chełmińskiej” w latach 1849–1850

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 327–343
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.018.11113

Z historii polskiej myśli pedagogicznej

Edukacja kobiet wiejskich w Prusach Zachodnich w poglądach Anastazji z Czarlińskich Pospieszyłowej (1801–1878)

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 323–342
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.017.8656