Anna Jassem

Artykuły

Sortuj według

International marriages in Japan: marital satisfaction in couples of Western women and Japanese men

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 173-192
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.014.8733