Artykuły

Sortuj według

Czas nieskończony, czyli obraz nieprzemijalności w Miele amaro Salvatore Cambosu

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

O dyglosji w powieści na przykładzie Dnia sądu Salvatore Satty

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2011, Volume 6, Issue 1, s. 121-130
Data publikacji online: 19 marca 2011
DOI 10.4467/20843933ST.11.009.0307

La società scomposta: il progresso in Sardegna ne Il Parroco di Arasolè di Francesco Masala

Romanica Cracoviensia, Tom 12 (2012), Tom 12, Numer 4, s. 314-327
Data publikacji online: 23 listopada 2012
DOI 10.4467/20843917RC.12.022.0739

Il troppo stroppia? La sinonimia dei termini medici italiani nella traduzione polacca

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 1,
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.005.12174