CV:

Zakład Geologii Morza, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Morzu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński

Artykuły

Sortuj według

Najcenniejsze naukowo zbiory Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 135-145
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.013.9610