Recenzje i omówienia

Sortuj według

Kryptonimy i echa. Proza Lema jako tekst pamięci. O książce Agnieszki Gajewskiej „Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema”

Numer 4 (34) 2017: Proza modernizmu, s. 123-133
Data publikacji online: 29 marca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.17.031.8538

OMÓWIENIA I ROZBIORY