Kamila Staudigl-Ciechowicz

Afiliacja: Universität Wien

Artykuły

Sortuj według

Civil Law in Forced Unions. The Austrian Civil Code and its Significance for the Development of Civil Law in Central Europe

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 289-301
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.021.12517

Rechtshistorische Forschung zur österreichischen Verfassungsgeschichte im Zeitraum von 2000 bis 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 95–126
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.005.8576