Artykuły

Sortuj według

Inicjatywa lokalna jako przykład koprodukcji usług publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42), s. 171–183
Data publikacji online: 5 lipca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.013.8451