Artykuły

Sortuj według

Crowdsourcing w sektorze publicznym – model partycypacji społecznej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42), s. 217-228
Data publikacji online: 5 lipca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.017.8455