Artykuły

Sortuj według

Mentoring w crowdsourcingu – innowacyjny sposób na wykorzystanie potencjału osób starszych

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42), s. 241–252
Data publikacji online: 5 lipca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.019.8457