Regina Bochenek-Franczakowa

Artykuły

Sortuj według

Fryderyk Chopin i George Sand w oczach polskich biografów i krytyków literackich

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2010, Volume 5, Issue 1, s. 7-24
Data publikacji online: 20 maja 2010