Wsparcie instytucjonalne i laickie jako odpowiedź na problemy zdrowotne

Sortuj według

Nowe media jako przestrzeń kreowania wizerunku osób z zespołem Aspergera. Analiza strategii adaptacyjnych i konstruktów tożsamości blogerów. Studium socjologiczne

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 1, s. 55-63
Data publikacji online: 5 czerwca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.007.8677