Artykuły

Sortuj według

Zapadalność i umieralność z powodu odry na Ukrainie. Implikacje dla działań profilaktycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4, s. 232-240
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.18.026.10564

Raport 7: UKRAINA

Ukrainian response to the COVID-19 pandemic: governmental interventions

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 1, s. 80-87
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.008.12662

Recenzje