Postawy i przekonania laików na temat instytucji medycznych oraz ich zdrowotne konsekwencje

Sortuj według

Older people beliefs about cancer care in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 1, s. 35-46
Data publikacji online: 5 czerwca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.005.8675