Recenzje

Sortuj według

Żywa pracownia. O studiach nad brulionami Zbigniewa Herberta (Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym, red. M. Antoniuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 502)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 91-98
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.006.9087

Rozprawy i szkice

Nożyk w wierszu – wykładniki Różewiczowskiej niepowagi

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 51-68
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.004.15877