Joanna Gębicz

Recenzje

Sortuj według

Sztuka w życiu, życie sztuką (Aleksandra Giełdoń-Paszek, Obywatel Parnasu. Sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,Katowice 2014, ss. 436)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 150-154
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.011.9089