Jan Kania

CV:

doktor habilitowany, profesor Politechniki Koszalińskiej. Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej, Katedra Pedagogiki. Specjalizuje się w pedagogice medialnej i ekonomice mediów.

Artykuły

Sortuj według

Dzieci i młodzież szkolna wobec agresji i przemocy słownej w Internecie

Tom 8, Numer 1, s. 1-13
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.017.11612

Edukacja medialna w kształtowaniu przyszłości mediów masowych

Tom 6, Numer 3, s. 197–208
Data publikacji online: listopad 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.014.10566

W cieniu Googla – wartość rynkowa mediów

Tom 5, Numer 4, s. 167-177
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.17.011.8547