Artykuły

Sortuj według

Innowacja i nowość w branży medialnej w świetle teorii innowacyjności Josepha A. Schumpetera na przykładzie CNN

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1, s. 99–114
Data publikacji online: 11 stycznia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.003.13051

Etyka w zarządzaniu organizacją medialną – nierealne ideały czy cele? Wpływ przywódcy na organizację medialną. Ted turner i rupert murdoch – wybrane aspekty działań zarządczych z perspektywy etyki zarządczej

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 4, s. 179-206
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.17.012.8548