Informacje o autorze:

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuły

Sortuj według

Sieć i społeczeństwo sieci – zarys rozwoju najważniejszych idei

Zarządzanie Mediami, Tom 2, Numer 4, s. 157–167
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23540214ZM.14.012.3574

Ekonomiczne aspekty Internetu: powstanie komercyjnych fundamentów sieci

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 2, s. 123-138
Data publikacji online: 15 października 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.006.0620

Dziedzictwo kulturowe jako temat ponowoczesny

Zarządzanie w Kulturze, 2014, Tom 15, Numer 1, s. 19–27
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843976ZK.14.002.2143

Kultura w Internecie z perspektywy widzenia zarządzania humanistycznego

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 2, s. 167–181
Data publikacji online: 10 lipca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.011.1247

The two key points in the history of the Internet in the context of the idea of environment

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 4, s. 381-390
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.025.1129

Zarządzanie humanistyczne - rozważenie teorii opartej na ujęciu pragmatycznym

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 1, s. 1–11
Data publikacji online: 29 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.001.1237

Spektakl teatralny jako przedmiot zarządzania: konsekwencje teoretycznych sporów w interpretacji statusu ontologicznego postaci teatralnej i przedstawienia teatralnego dla konstrukcji modelu organizacyjnego teatru Giepa Hagoorta

Zarządzanie w Kulturze, Tom 9, s. 43-57
Data publikacji online: 2008

Humanitas - a project considered as a starting point for thinking about the university in the context of the so-called humanistic management

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 333-342
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.028.6037

Zaawansowane procedury NLP jako przesłanka rekonstrukcji idei wiedzy

Zarządzanie w Kulturze, Tom 23, Numer 1,
Data publikacji online: 31 maja 2022