Artykuły

Sortuj według

Google pierwszym źródłem (dez)informacji

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. 163-184
Data publikacji online: 18 lipca 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.013.8741

Rozprawy i artykuły

Multipleksy – nowe (ale czy wykorzystane?) możliwości

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 404-428
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.025.10127