Artykuły

Sortuj według

Praxeological ethics as an element of organizational culture of functionals of the Near-Oder Boarder Guard Unit

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 2, s. 93-106
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.007.7737

The Common Good and Trust in Security Organisations

Securitologia, 2018, No 1, s. 107-118
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.009.10038

Dobro wspólne a zaufanie w organizacjach na rzecz bezpieczeństwa

Securitologia, 2018, No 1, s. p80-p92
Data publikacji online: 21 grudnia 2018