Artykuły

Sortuj według

Oczekiwania społeczne jako empiryczny wykładnik granic funkcji ochronnej prawa pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 303-316
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.021.10911

Kontrowersje dotyczące obiektywnej przyczyny leżącej po stronie pracodawcy jako podstawy uzasadniającej zawarcie nielimitowanej terminowej umowy o pracę

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 2, s. 95-109
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.007.8603

Uniwersalizm prawa pracy środkiem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu nie tylko w dobie COVID-19

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 1, s. 47–59
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.005.13199