Jolanta Bujas

Artykuły

Sortuj według

Johann Baptist Schiedermayr – życie i twórczość. Przyczynek do monografii

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 37 (2/2018), s. 63-99
Data publikacji online: 3 sierpnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.009.8843

Introduction to Life and Output of Johann Baptist Schiedermayr

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 37 (2/2018), s. 63-100
Data publikacji online: 29 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.022.9166

Missa in Dis Antoniego Milwida (1755–1837) w kontekście repertuaru kapeli klasztornej z Czerwińska nad Wisłą

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 41 (2/2019), s. 43-72
Data publikacji online: 31 lipca 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.006.10813