Informacje o autorze:

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuły

Sortuj według

Trends in cultural policy and culture management in Poland (1989−2014) (II)

Tom 17, Numer 2, s. 107–124
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.008.4482

Trends in cultural policy and culture management in Poland (1989−2014)

Tom 16, Numer 3, s. 221–240
Data publikacji online: 12 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.014.3590

Realizacja i skutki programu pilotażowego w Krakowie

Tom 7, s. 39-53
Data publikacji online: 2006

Wstęp do rozważań na temat sytuacji bułgarskiego teatru po upadku komunizmu

Tom 7, s. 163-172
Data publikacji online: 2006

Festiwal teatralny „Nowy Bułgarski Dramat” w Szumen

Tom 7, s. 173-181
Data publikacji online: 2006

Skutki wejścia w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla organizacji pozarządowych w Krakowie w obszarze współpracy organizacji pozarządowych z samorządem gminnym

Tom 9, s. 17-30
Data publikacji online: 2008

Publiczne czy prywatne? O zarządzaniu instytucjami artystycznymi w Polsce

Tom 15, Numer 3, s. 251–275
Data publikacji online: 17 września 2014
DOI 10.4467/20843976ZK .14.018.2309

Czy Kraków ma szansę stać się prężnym europejskim ośrodkiem teatralnym? Rozważania na temat potencjału Krakowa w kontekście gminnego projektu Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie

Tom 11, s. 55-79
Data publikacji online: 1 września 2010

Miejsce publicznych instytucji kultury w polityce kulturalnej miast w dobie kryzysu. Przypadek Kraków

Tom 12, Numer 1, s. 69-86
Data publikacji online: 1 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.11.006.0129

Instytucje kultury w Polsce - specyfika ich organizacji i finansowania

Tom 13, Numer 4, s. 305-328
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.021.0799

Kultura i animacja w kontekście działań politycznych i biznesowych

Tom 13, Numer 1, s. 31-46
Data publikacji online: 29 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.002.0616

Zarządzanie publiczną instytucją kultury w Polsce – misja a ekonomika

Tom 14, Numer 1, s. 13–33
Data publikacji online: 29 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.002.1238

Europeizacja w kulturze

O europeizacji miasta na przykładzie Krakowa, europejskiego miasta kultury

Tom 18, Numer 4, s. 527–548
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.033.7588

Teatr i zarządzanie teatrem

Zarządzanie i teatr. O statusie artysty w Polsce

Tom 18, Numer 3, s. 373–394
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.024.7474

Sprawozdania i recenzje

Kultura to proces dochodzenia do wartości

Tom 10, s. 345-354
Data publikacji online: 2009