Artykuły

Sortuj według

Funkcje skordatury na przykładzie wybranych utworów ze zbiorów z kościoła św. Anny na Piasku we Wrocławiu (1679–1686)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 37 (2/2018), s. 5-26
Data publikacji online: 3 sierpnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.007.8841

Functions of Scordatura on the Example of Selected Compositions from the Collection of St Anne’s Church on Piasek Island in Wrocław’s Chapel (1679–1686)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Issue 37 (2/2018), s. 5-25
Data publikacji online: 29 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.020.9164