ETYKA I KOMUNIKACJA

Sortuj według

Etyka słowa a język negocjacji

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 11-24
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.001.9280

WYDARZENIA, RECENZJE, KOMUNIKATY

Jubileusz 90-lecia urodzin Profesor Jadwigi Puzyniny

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 157-158
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018