Artykuły

Sortuj według

Krytyka przekładu i okolice

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 7-13
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.015.14326

Przetłumaczyć świat. Socjotranslatologia według Alicji Iwańskiej

Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 7–18
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.009.9551

Translating the World. Socio-translation Studies According to Alicja Iwańska

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 81–92
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.005.11263

Lektury

Przekład słowa, przekład obrazu. Myśl przekładoznawcza Elżbiety Tabakowskiej

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 330-337
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.019.6559

Inne

Perypatetyzm (prawie) pantoskopiczny

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) 2010: Komparatystyka dziś, s. 204-211
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Inne

Kameralistyka. O Apologii kobiecego ducha Anity Kłos

Przekładaniec, 39 - Przekład i pamięć 2, s. 187-194
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/16891864PC.19.016.11690