Artykuły

Sortuj według

Feministyczna narracja o powstaniu warszawskim w warunkach zmediatyzowanej i urynkowionej kultury pamięci

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 75-90
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.014.11904

ETYKA W MEDIACH I WYKLUCZENIE

Patriotyzm konfekcyjny, czyli jak kochać ojczyznę, mieszkając w globalnej wiosce

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 83-94
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.007.9286

Z życia naukowego

Infodemia koronaświata. Medialny obraz pandemii oczami młodych badaczy

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 109-112
Data publikacji online: 1 marca 2021