Artykuły

Sortuj według

Advitalitas simplex i advitalitas mutua w polskim prawie ziemskim

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 217–227
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.012.8776

Abrenuncjacja od substancji rodzicielskiej w świetle akt grodzkich przemyskich z lat 1651–1657

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 23-38
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.002.10600