Artykuły

Sortuj według

Epoxy resin coatings modified with waste glass powder for sustainable construction

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 99-109
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.118.8893