Artykuły

Sortuj według

Centrum i peryferie. „Król w Nieświeżu” Józefa Ignacego Kraszewskiego i polska kultura operowa XVIII wieku

Numer 4 (30) 2016, s. 1–21
Data publikacji online: 19 maja 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.026.6854

Pieśniowe portrety kobiety – prządki

Numer 1-2 (7-8) 2010: Komparatystyka dziś, s. 147-165
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Melodeklamacja, czyli pogranicza piosenki

Tom 20 zeszyt 2, s. 78-98
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/23531991KK.23.011.18351

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Dźwiękiem i słowem o poezjach Mickiewicza. Wokół lektury książki Stanisław Moniuszko i inni kompozytorzy wobec poezji Adama Mickiewicza

Tom 15 zeszyt 2, s. 214–227
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.010.8867