Barbara Wagner

Artykuły

Sortuj według

Laudacja ku czci Profesora dr. hab. Tadeusza Zielińskiego (1926–2003)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3, s. 199–208
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.013.8823