Artykuły

Sortuj według

Czujność, czułość

Wielogłos, 2016, Numer 4 (30), s. 69–79
Data publikacji online: 19 maja 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.029.6857

Od determinacji do dystynkcji. Przemiany socjologii literatury

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 85-96
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

J.M. Coetzee i sztuka przemiany. Życie i czasy Michaela K. w perspektywie antropotechnicznej

Wielogłos, 2021, Numer 2 (48) 2021, s. 23-39
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.011.14339

Rozprawy i szkice

Księga i „Księga”

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 130-148
Data publikacji online: 1 marca 2007