Artykuły

Sortuj według

Trwanie czy zmiana? O bezdomności i pomocy osobom bezdomnym

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 262-276
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.036.9874

Wymiary społecznego uczestnictwa i dorosłości z niepełnosprawnością

Poczucie godności osobistej seniorów - komunikat z badań

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 156-168
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.037.12280

Osoba z niepełnosprawnością w kręgu społecznym

Osoby bezdomne a ich poczucie godności osobistej  

Niepełnosprawność, 2018, Nr 31 (2018), s. 185-197
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.050.10450