Artykuły

Sortuj według

Katalońska pamięć zbiorowa. Między krzywdą moralną a „gotowaniem historii”

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 25-41
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.002.9056

Recenzja: Marek Ćwiklicki, Metody zarządzania wartością publiczną

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 4 (52), s. 155–158
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843968ZP.20.012.13703

Ritual Slaughter and Feelings of Threat Amongst Polish Young Adults. A Study on University Students’ Attitudes in the City of Bialystok

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 207–235
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.021.10847

Transnational families in Spain. Marriage, nationality and gender

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 189–201
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.025.9151