Artykuły

Sortuj według

Application of Intelligent Transportation Systems in Analyses of Human Spatial Mobility in Cities

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (1), s. 7–30
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.001.14944

Public transport in a big Polish city (as exemplified by Łódź) in the opinion of older persons

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (3), s. 15-28
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.017.12785

Introduction

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 25 (4), s. 5-6
Data publikacji online: 30 grudnia 2022

Natężenie ruchu a zagospodarowanie Łodzi – zarys problematyki w świetle danych z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (4), s. 20-36
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.022.8028

Wewnętrzna samochodowa dostępność transportowa Łodzi w świetle pomiarów z Inteligentnych Systemów Transportowych

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159, s. 7 – 24
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.017.11485