Artykuły

Sortuj według

Główne kierunki działalności Ligi Kobiet w Polsce Ludowej do 1975 roku (ze szczególnym uwzględnieniem województwa białostockiego)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 579–601
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.029.8491