Artykuły

Sortuj według

Pogranicze. Esej historyczno-socjologiczny

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 1(167), s. 9–21
Data publikacji online: 18 września 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.001.8910

Recenzje

Nowi chrześcijanie zagospodarowują Nowy Świat. Recenzja książki: Henryk Szlajfer, Współtwórcy atlantyckiego świata. Nowi chrześcijanie i Żydzi w gospodarce kolonialnej Ameryki Łacińskiej XVI–XVII wieku. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 427.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 335–339
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.028.10854

Trudne jest trudne. Recenzja książki: Ks. prof. Waldemar Cisło, Imigranci u bram. Kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI w., rozmawiał Paweł Stachnik, Biały Kruk, Kraków 2017, s. 230.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 341–348
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.029.10855