Grażyna Woroniecka

Artykuły

Sortuj według

Konstruktywizm a myślenie potoczne – zamiast wprowadzenia

Tom 56, s. 7-22
Data publikacji online: 5 listopada 2012
DOI 10.4467/20843887PI.11.001.0577

PROBLEMY SPOŁECZNE NASZEGO ŻYCIA