Grażyna Woroniecka

Artykuły

Sortuj według

Konstruktywizm a myślenie potoczne – zamiast wprowadzenia

Principia, 2012, Tom 56, s. 7-22
Data publikacji online: 5 listopada 2012
DOI 10.4467/20843887PI.11.001.0577

PROBLEMY SPOŁECZNE NASZEGO ŻYCIA

Kategoria ethosu w badaniach nad środowiskiem naukowym

Principia, , Tom 45-46, s. 171-186