Artykuły

Sortuj według

Społeczne zakotwiczenie w klasowo-etnicznych formach tożsamości a integracja polskich i ukraińskich migrantów

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 1(167), s. 69–99
Data publikacji online: 18 września 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.004.8913

Infrastruktura delegowania pracowników: przykład transgranicznego sektora opieki domowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First,
Data publikacji online: 6 września 2022
DOI 10.4467/254449 72SMPP.22.019.16126