Artykuły

Sortuj według

Migrants in the Cities of Eastern Poland – Settlement Processes and Relations with Intermediary Groups. Conceptualization of the Research Project

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 1 (183), s. 199-221
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.004.15238

Migrants in Cities in the Process of Migration Transition

Integration of Migrants in a Major Polish City. Kraków’s Public Cultural Institutions and the “New Ukrainians”

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 3 (181), s. 269–292
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.041.14461

ACADEMIC MOBILITY

Some Remarks on Academic Migration. Introduction

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 3 (169), s. 115–122
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.038.9437

Why to employ foreign academics in Poland? Perspective of heads of university research teams

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 3 (169), s. 185–204
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.042.9441

Dyskusje

„Kryzys migracyjny” a „sprawa polska”. Esej recenzyjny książki Krzysztofa Jaskułowskiego The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland. Between Nationalism, Fear and Empathy

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 261–271
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.012.13324

Recenzje

O badaniach nad organizacjami polonijnymi w Niemczech. Esej recenzyjny

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 1(167), s. 313–324
Data publikacji online: 18 września 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.015.8998