Artykuły

Sortuj według

Migrants in Cities in the Process of Migration Transition

Integration of Migrants in a Major Polish City. Kraków’s Public Cultural Institutions and the “New Ukrainians”

Nr 3 (181), s. 269–292
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.041.14461

ACADEMIC MOBILITY

Some Remarks on Academic Migration. Introduction

Nr 3 (169), s. 115–122
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.038.9437

Why to employ foreign academics in Poland? Perspective of heads of university research teams

Nr 3 (169), s. 185–204
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.042.9441

Dyskusje

Recenzje

O badaniach nad organizacjami polonijnymi w Niemczech. Esej recenzyjny

Nr 1(167), s. 313–324
Data publikacji online: 18 września 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.015.8998